Joost van Egmond

Erkenning door het CRKBO  (Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs)
Geregistreerd in het RMZO  (Register voor MZ-opleiders)
Gecertificeerd als Freelance Trainer Schouten & Nelissen

Specialisatie
Vakinhoudelijk: Communicatie, persoonlijke kracht, leidinggeven, teamwerk, omgaan met weerstand en medezeggenschap.

Methodieken/werkvormen: RET, Situationeel Leiderschap, Belbin’s teamrollen, Roos van Leary en buitenoefeningen (outdoor).

Branches: vooral overheid en profitsector. 

Ervaring met het begeleiden van Medezeggenschapsorganen
In bijna 20 jaar heb ik naast het uitvoeren van vele meerdaagse trainingen voor OR-en, veel ervaring opgedaan met de gerichte begeleiding en coaching van DB-leden (leden van het dagelijks bestuur) bij MZ-organen. Bij organisaties als Tata Steel, Politie Brabant Zuid Oost, Brandweer Amsterdam-Amstelland en het KMTO (Technische Opleidingen Marine).

Een keuze uit recent uitgevoerde trainingen en leertrajecten
Schouten & Nelissen  1999 – heden
Trainingen op basis van open inschrijving, over ‘Leidinggeven’ en ‘communicatie’

RMU  2004 – heden
Trainingen over leiderschap en medezeggenschap
Voor diverse MKB-organisaties, OR-en en andere MZ-organen

SBI training & advies  2009 – heden
Het begeleiden/trainen van verscheidene MC’s bij Defensie
Het begeleiden van een training voor voorzitters/secretarissen

Brandweer Amsterdam-Amstelland  2008 – 2010
Begeleiding/training van OR en OC’s
Themadag ‘Omgaan met Medezeggenschap’ voor het management

Quintiles  2010
Begeleiding/training nieuwe OR

Spirotech  2011 – 2013
Begeleiding/training OR

Politie Brabant Zuid Oost  2004 – 2012
Begeleiding/training van OR en OC’s

Tata Steel IJmuiden  2013
Begeleiding/training van OR Support Functies