Home‎ > ‎Open inschrijving‎ > ‎

Project Expeditie in Sauerland

Inleiding

De projectmanager anno 2018 is als het schaap met de vijf poten. Sec een project volgens specificaties uitvoeren? Verleden tijd. De projectmanager van nu moet kunnen omgaan met allerlei wijzigingen, nieuwe stakeholders, wisselende prioriteiten, meerdere opdrachtgevers, lastige teamleden, budgetbeperkingen, nieuwe methodieken zoals Agile en Scrum. Daarbij moet de businesscase overeind blijven!

 

Wanneer heb je écht voor het laatst in de spiegel gekeken? Directe feedback ontvangen en concreet ander gedrag geoefend? Wat maakt jou tot een projectmanager van deze tijd?

 

Doel en doelgroep

Deze masterclass is bestemd voor project managers met flinke uitdagingen. Je hebt ruime ervaring in de methodische aanpak van projecten; nu wil je écht je impact op teams en je opdrachtgever

verbeteren. Wij nodigen je uit jezelf als leidinggevende en als opdrachtnemer onder de loep te nemen!

 
Het maximumaantal deelnemers is 8.

Je hebt minimaal 10 jaar werkervaring en minimaal 5 jaar projectmanagementervaring.

 

Resultaat

De Masterclass geeft antwoord op de volgende vragen:

• hoe ziet het krachtenveld in jouw project eruit?

• hoe vertaal je het krachtenveld naar governance van jouw project?

• hoe kom je over op je opdrachtgever?

• hoe ziet jouw team er in termen van type persoonlijkheden uit?

• wat is macht en hoe verkrijg je de juiste positie?

• hoe manage je tegenstand, weerstand en conflict?

• hoe intervenieer je op groepsprocessen?

• hoe geef je leiding aan teams?

• wat is er eigenlijk nodig voor een goed team?

 

Je beschikt over handvatten in gedrag en concrete inzichten om je team en opdrachtgever beter te managen. En je hebt de inspiratie en mindset om dit in de praktijk te brengen!

 

Voorbereiding

Je staat stil bij je leerdoelen in het individuele intakegesprek.

Tijdens het individuele nazorggesprek staat het resultaat van de door jou voorgenomen acties centraal.

 

Werkwijze en Filosofie

De pijlers onder het leerproces zijn:

Explore: zelfonderzoek door niet gangbare werkvormen van bijzondere gastdocenten geeft inzicht indrijfveren en overtuigingen.

Explore to know!

Experiment: omstandigheden in een expeditie leveren écht gedrag op waarop waardevolle feedback wordt gegeven. Op basis daarvan oefen je met nieuw gedrag. Experiment to feel!

Exchange: onderlinge uitwisseling wordt opener in een inspirerende omgeving. Permanente aandacht voor jouw (leer)behoefte borgt jouw leerresultaat en dát zet aan tot actie.

Exchange to act!

De nadruk ligt op jouw praktijksituatie, gerichte feedback op jouw concrete gedrag en op moeilijke vragen die je bezighouden

 

Inhoud Masterclass

Ons leermodel onderscheidt competenties verdeeld over persoonlijke ontwikkeling (IK), teamaspecten (TEAM), omgevingsfactoren (OMGEVING) en vakkennis (VAK).

Het programma van deze Masterclass kent de volgende onderwerpen:

  Contextmanagement: inzicht in het krachtenveld waarin je acteert

  Opdrachtgeverschap: opdrachtgevers in hun kracht zetten

  Governance: inrichten van projectbesturing in relatie tot het krachtenveld en de opdrachtgever

  Interventiekunde: op effectieve wijze ingrijpen op groeps- en individueel gedrag

• Teamontwikkeling: kennen van de eigen persoonlijkheid, herkennen van andere persoonlijkheden en afstemming daartussen

• Spanningen managen: omgaan met tegenstand, weerstand en conflicten.

• Groepsdynamica: inzicht in groepsprocessen

• Leidinggeven: leiding geven aan projectteams

 

Docenten/Trainers

Raymond Eilander is ruim 15 jaar trainer en groepscoach rond de thema’s adviseren, beïnvloeden, conflicten, samenwerking en leiderschap. Zijn doelstelling is het vergroten van de persoonlijke en praktische impact van individu, teams en organisaties. Raymond heeft een bestuurskundige en psychologische achtergrond. Raymond is verbonden aan Management Expedition, Pactgroep, de Orde van organisatieadviseurs (Ooa), de Baak en managersplatform Nive.

Machiel Willemsen werkt sinds 20 jaar als trainer/adviseur aan teamontwikkeling, groepsdynamica en persoonlijke ontwikkeling bij professionals en leiders. Zijn stijl is mensgericht, confronterend, motiverend en verdiepend. Hij werkt vanuit Transactionele Analyse, Neuro Linguïstisch Programmeren, Gestalt en Systemisch werk. Hij was eerder werkzaam als managing director bij de Baak Open Opleidingen en (internationaal) trainer/coach/adviseur bij de Baak en Twynstra Gudde. Machiel is o.a. verbonden aan de Baak, SIOO & Twynstra Gudde.

Gerard van den Berg is actief als expeditieleider in onherbergzame gebieden en heeft X-plore opgericht. Als adventure consultant ontwikkelt hij programma’s gebaseerd op persoonlijke en teamexpeditie- ervaringen. Uitdaging en het oefenen van gedrag in een veilige omgeving staan centraal en leggen verbeterpunten bloot. Zijn eigen specifieke praktijkvoorbeelden zijn aansprekend voor managers.

Jöan Boere heeft ruime praktijkervaring als projectmanager en adviseur in het werkveld van projecten, programma’s en portfolio’s van projecten in diverse branches. Hij is meer dan thuis in de (persoonlijke) problematiek van projectmanagers door zijn eigen projectmanagementervaring en begeleiding van intervisietrajecten voor deze doelgroep. Jöan is gespecialiseerd in individuele feedback geven, het ontwerpen en ontwikkelen van maatwerktrainingen en het begeleiden van teamprocessen, onder andere met behulp van Insights Discovery®.

 

Inschrijven, reismomenten en kosten

De Masterclass is van zondagmiddag 15 april tot en met woensdagochtend 18 april 2018 in Sauerland, Duitsland.

Op woensdagmiddag en avond is er een sociaal programma. De gezamenlijke heenreis is gepland op zondagochtend en de gezamenlijke terugreis op donderdagochtend 20 april 2017.

(sluiting inschrijving: 23 maart)

Kosten voor deelname bedragen € 4.417,-- (wij brengen geen BTW in rekening). Dit bedrag is inclusief reis- en verblijfkosten, intake-en nazorggesprek, cursusmateriaal en boeken.

Ik ben geïnteresseerd en wil graag meer weten over deze training

 

Comments