Home‎ > ‎Open inschrijving‎ > ‎

Omgaan met Agressie en Geweld

Aanleiding & Inhoud

Steeds vaker is er in onze samenleving sprake van agressief en zelfs gewelddadig gedrag. In het nieuws doemen regelmatig berichten op over met name dienstverleners (ambulancepersoneel, brandweer, sociale diensten en winkelpersoneel) die bedreigd worden. De gevolgen voor de slachtoffers zijn vaak vooral psychologisch diepgaand. Leren omgaan met deze signalen van agressie wordt (helaas) steeds belangrijker.

In deze training van een dag  leer je om te gaan met agressie. Mensen reageren zeer verschillend op agressie en geweld. Sommige reageren direct en uiten hun ergernis in een open confrontatie. Anderen wachten af, voelen zich machteloos of trekken zich letterlijk en figuurlijk terug. Deze training heeft als doelstelling het vergroten van  je zelfvertrouwen en weerbaarheid in lastige situaties.

 

Opzet

De training is een combinatie van theorie en veel praktisch oefenen met daarvoor gespecialiseerde trainingsacteurs. Een zeer actieve training waarbij je individueel wordt begeleid door ervaren trainers.

 

Doelstelling

De training geeft de deelnemer inzicht in hun eigen primaire reacties binnen een escalerende situatie en geeft handvatten hoe de-escalerende acties in te zetten zijn in dergelijke situaties.

 

Resultaat

Na afloop van de training:

• heb je inzicht in en bewust je je van het nut van registratie en het melden van agressie-incidenten

• heb je inzicht in de werking van het agressiemechanisme, wat zijn mogelijke oorzaken en welke soorten agressie kunnen worden onderscheiden

• heb je ervaren wat je eigen primaire reactie is en de rol die primaire reacties spelen in het escalatieproces

• heb je de vaardigheden geoefend om je eigen emoties onder controle te houden en je fysiek te beheersen

• heb je inzicht in de principes van het geven van slecht nieuws en heb je hier daadwerkelijk mee geoefend

• kun je frustratieagressie herkennen en heb je geoefend met het adequaat de-escaleren van deze agressievorm;

• ben je in staat instrumentele agressie en grensoverschrijdend gedrag te herkennen en heb je geoefend met  adequaat de-escaleren door het stellen van grenzen

• heb je enkele succesvolle ervaringen  beleefd in het de-escaleren van agressief gedrag en voel je je zekerder in het optreden tijdens situaties met een agressief karakter

 

Doelgroep

Individuele deelnemers, teams, samenwerkende collega’s, projectteams

 

Werkwijze

Aan het begin van het eerste dagdeel wordt een dusdanige veilige sfeer gecreëerd dat er actief en open geoefend en gesproken kan worden. Er wordt gezamenlijk geïnventariseerd, gediscussieerd en geoefend. Aan de hand van de oefeningen worden de theoretische uitgangspunten zichtbaar en behandeld. Het doel van dit dagdeel is dat de deelnemers inzicht krijgen in hun primaire reactie op agressie, hun non-verbale, relationele communicatie en hoe zij non-verbaal kunnen de-escaleren. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan het zichzelf en de ander onder controle houden in een spanningsvolle situatie.

In dagdeel  2 wordt er geoefend met casuïstiek uit de praktijk en verschillende vormen van agressie. Hierbij is het de taak van de deelnemer om de situatie te de-escaleren.

Waar en Wanneer

De training wordt verzorgd op de eigen trainingslocatie van People Plus op Jachthuis Beukenrode, Beukenrodelaan 2 in Doorn (midden van het land). Zie voor route: www.peopleplus.nl of www.beukenrode.nl

  • maandag 13 november 2018
  • donderdag 16 november 2018

 

Kosten

€ 555,--. Wij brengen geen BTW in rekening.

Dit is inclusief: koffie, thee, uitgebreid lunchbuffet en  trainingsmaterialen. De training is intensief en wordt uitgevoerd door een trainer samen met een trainersacteur.

Max aantal deelnemers: 10

Ik ben geïnteresseerd en wil graag meer weten over deze training

 

 

Comments