Home‎ > ‎Open inschrijving‎ > ‎

Enneagram voor leidinggevenden/managers

Het enneagram is een model dat negen persoonlijkheidstypen beschrijft en er vanuit gaat dat ieder mens zich in een van die typen herkent. Zie voor meer informatie ‘introductiedag enneagram’.

 

Inhoud en beschrijving

In organisaties ziet men steeds meer het belang. Met een menselijke en meer persoonsgerichte benadering in werksituaties trek je waardevoller personeel aan en behoud je je beste medewerkers. Een goedwerkend team verhoogt de kwaliteit van het werk. Kortom, je medewerkers hebben meer plezier in het werk als zij werkelijk gezien worden en dat leidt tot betere resultaten.

 

Opzet

In een tweedaags training leren de deelnemers met de enneagrammethode aan het van goed communiceren. Daarmee verwerf je nauwkeurige informatie over de behoeften van je cliënten en je medewerkers werk te gaan.

De eerste dag ligt het accent op de theoretische uitleg van het model en de methode. De theorie vormt de basis om met elkaar in gesprek te gaan over de dagelijkse praktijk.

De tweede dag wordt besteed aan ‘typisch’ communiceren. Het enneagram gaat er vanuit dat de negen typen ieder hun eigen communicatiestijl hebben. Hoe werkt dat in de praktijk?

 

Doelstelling

Met het enneagram reiken we methoden aan om het zelfinzicht en het inzicht in anderen te vergroten. Aan het einde van de training:

 • Ken je de basisprincipes van het enneagram

 • Heb je inzicht in je eigen enneagramtype en dat van de andere typen.

 • En ken je de verschillen in communicatiestijlen

   

  Resultaat

  Inzicht in de verschillende enneagramtypen verbetert de communicatie op alle fronten: in effectiviteit, in doelgerichtheid, in probleemoplossend denken en in plezier hebben met elkaar.

  Als we de negen enneagramtypen begrijpen, kunnen we de taal van de anderen leren kennen, een taal die sterk kan verschillen van de onze. Dan is werkelijke communicatie mogelijk en kunnen we beter omgaan met conflicten, inefficiënte gewoonten, verschillen in managementstijlen en andere problemen in de werksfeer. Er wordt maximaal gebruik gemaakt van de menselijke diversiteit, want elk type heeft het nodige bij te dragen aan een evenwichtige, goed functionerende werkomgeving.

   

Doelgroep

Voor managers, afdelingshoofden, projectmanagers en hr-professionals.

 

Werkwijze

We maken gebruik van verschillende werkvormen: uitleg van de theorie, onderlinge uitwisseling en interactie (plenair en in kleine groepen), panelinterviews, momenten van reflectie en zelfobservatie.

 

Waar en wanneer

De training wordt gegeven op Jachthuis Beukenrode (midden van het land) in Doorn. Zie voor route www.peopleplus.nl of www.beukenrode.nl Deze tweedaagse training vindt op de volgende dagen plaats: dinsdag 6 en 20 november 2018

 

Kosten

De kosten voor deze training bedragen € 490,-- per persoon. Dit is een all-in tarief. Dit is inclusief:

 • Koffie/thee/fris

 • Een uitgebreid lunchbuffet (2x)

 • Alle trainingsmaterialen

 • Zaalhuur

Wij verzorgen onze trainingen BTW-vrij.

 

N.B. Wij kunnen een hotelkamer voor u reserveren. De bijkomende kosten zijn hiermee € 140,00 (dit is inclusief diner, overnachting en ontbijt).
Comments