Coaching is een 1 op 1 gesprek, gericht op uw persoonlijke ontwikkeling. Bij coaching gaan we uit van uw eigen casuïstiek. Onze coaches hebben allemaal een ruime ervaring als trainer en coach. Het zijn geen vrijblijvende gesprekken. We werken met een doelstelling en kunnen u - als u dat wilt - op uw werkplek bezoeken en volgen, om te zien hoe het geleerde uitpakt in de praktijk en waar u tegenaan loopt. U mag rekenen op eerlijke en heldere feedback.

Gezonde afstand
Overigens nodigen we u van harte uit de gesprekken te komen voeren bij ons in Doorn. De trainingslocatie van People Plus ligt prachtig in het groen. Het praat wat vrijer en makkelijker wanneer uw collega's niet om de hoek zitten. Even weg zijn van de werkplek geeft letterlijk ruimte voor reflectie en om met wat gezonde afstand naar uzelf en de organisatie te kijken.

Ontwikkeltraject
Natuurlijk is het mogelijk een aantal losse gesprekken met een coach te voeren. Vaak zal de coaching echter deel uitmaken van een groter ontwikkeltraject waaraan we met uw organisatie werken. Het is gebruikelijk dat wij de coaching afsluiten met een driegesprek, waarin naast onze adviseur en uzelf ook uw leidinggevende aanwezig is.

Coaching leidt altijd tot nieuwe stappen op onbekend terrein. Het is belangrijk dat u daar de ruimte voor krijgt, en dat dit proces niet stilvalt als uw coach weer uit beeld is. Het gaat immers om uw persoonlijke ontwikkeling en het is uw organisatie die daarvan ook de vruchten plukt.