Home‎ > ‎

/site/peopeopeo2/advies

People Plus adviseert HRM, directies en Medezeggenschapsraden bij vraagstukken waarmee zij zich geconfronteerd zien.

Misschien bent u lid van een Europese medezeggenschapsraad en heeft u een adviesaanvraag ontvangen over een belangrijke reorganisatie. Of u maakt deel uit van de directie en ziet u zich geconfronteerd met een verandering in de markt, waardoor boventalligheid dreigt of er nieuwe competenties nodig zijn in uw organisatie.

People Plus helpt u het probleem te analyseren en tot een goede combinatie van interventies te komen. Problemen en vraagstukken waarmee wij veel ervaring hebben zijn:

 Op het gebied van persoonlijke ontwikkeling:

  • Assessments
  • MD-trajecten op maat
  • Ontwerp van leertrajecten voor professionals

 

Op het gebied van organisatieontwikkeling:

  • Fusies en reorganisatie
  • Cultuurontwikkeling
  • Opleidingsprogramma's

 

Op het gebied van medezeggenschap:

  • Advies- en instemmingsvragen in het kader van de WOR
  • Inrichting (internationale) medezeggenschapsstuctuur
  • Participatie en vertrouwen

 

Comments